Bezkrálí XIII. - Dějiny píší vítězové: Porovnání verzí

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
[[Category:Minulá Bezkrálí]]
 
[[Category:Minulá Bezkrálí]]
  
== Císařův skon a Válka o božství ==
+
== Co se stalo na Bezkrálí XIII. ==
  
Po nečekaném skonu Rolfa I. se strhl souboj o následnictví mezi dvěma jeho syny - či spíše mezi jejich stoupenci. Říše byla rozdělena - část (Dorwinion a Kamičatka) podporovala právoplatného, nicméně velmi zpustlého a neschopně působícího prince následníka Henricha, zatímco Pontie, Rigidaar a Církev Surahindova volaly po jeho přeskočení a korunovaci jeho nevlastního bratra, prince Suriana. Poté, co se k Henrichovým podpůrcům přiklonila i Meritrea, se strhla krátká válka, během níž vyšly najevo temné čachry konkubíny Inoniy, Surianovy matky. To ona stála nejen za smrtí prvního Rolfova syna, ale i za Henrichovým pádem do osidel choutek a prostopášnosti. Věřila, že vše činí v zájmu Císařství - Surian by jakožto avatár Surahindův a nesmírně nadaný mág vládl mocí, s níž by mohl přetvářet svět.
+
Níže naleznete informace, které měli hráči do začátku, a odkazy na další. Prozatím to zde necháváme, aby nám nezanikly žádné informační zdroje, a pozvolna to zpracováváme.  
  
Inoniyn otec a Surianův děd, ochránce Císařství Askalion, však právě v tomto spatřoval obrovské nebezpečí. "Euranské císařství nesmí padnout pod jho dalšího Nefritového pána... a já nehodlám přijít o vnuka, tak jako jsem již přišel o dceru." Ve strašlivém souboji s Inoniyou nakonec smutně zvítězil... a společně se Surianem Císařství opustil.
+
Shrnutí příběhů minulého Bezkrálí a tudíž i výchozí stav do současného pirátského ročníku naleznete zde: [[Rok LP 5712 v Císařství i jinde]]
 
 
Císařem se tedy stal Henrich I. Osvobozený - a k překvapení i jeho vlastních podporovatelů si nevede zle. O svém dosavadním životě hovoří jako o zlém snu, z něhož se rád probudil... a když se krátce po korunovaci (k níž Církev Surahindova téměř odmítla přistoupit) skutečně stal avatárem Surahindovým, i král Rigidaaru před ním poklekl a propukl v kajícný pláč.
 
 
 
Ne, nenastal konec nevraživosti mezi královstvími na Euraně - na to jsou příliš rozdílná... ale i když Pontia a Kamičatka či Rigidaar a Dorwinion nikdy nebudou kráčet ruku v ruce, rozhodně kráčí alespoň pospolu.
 
  
 
== Základní informace ==
 
== Základní informace ==

Aktuální verze z 3. 7. 2016, 12:15


Co se stalo na Bezkrálí XIII.

Níže naleznete informace, které měli hráči do začátku, a odkazy na další. Prozatím to zde necháváme, aby nám nezanikly žádné informační zdroje, a pozvolna to zpracováváme.

Shrnutí příběhů minulého Bezkrálí a tudíž i výchozí stav do současného pirátského ročníku naleznete zde: Rok LP 5712 v Císařství i jinde

Základní informace

Termín: Hra začala ve čtvrtek odpoledne 19.5., trvala do soboty večer 21.5.

Místo konání: Žlutý kámen v Ralsku, poblíž Kuřivod.

Pro veterány Bezkrálí: Hrávala se zde Darská Bezkrálí a to poslední meritrejské také.

Ubytování: Ve vašich vlastních stanech.

Stravování: Na vlastní pěst.

Herní svět: Léta Páně 5712. Zvrácení rozpadu, jemuž podléhalo celé vévodství Al krayna, mělo za následek jeden z nejpodivuhodnějších úkazů celých dějin - přírodní síly ve formě elementálů se pustily do obnovy celého zlatého města. Z počátečního nadšení se však brzy stávají obavy a zmatek. Takhle Ak-krayna přece nevypadala...

Více o tomto v příběhu obnovy Ak-krayny. Tam také najdete další příběhy.

Návaznost: Ačkoli tento ročník přímo navazuje na minulý, objeví se zde dva velmi důležité rozdíly:

1) Zatímco v minulých ročnících znamenal jeden reálný den jeden herní rok, tentokrát bude den prostě den. Hra zkrátka probíhá v reálném čase. (Vím, že to znamená, že tentokrát neposuneme vývoj jednotlivých panství a nedojde k virtuálnímu spravování celé Meritrey - ale k tomu se vrátíme příště.)

2) Rozsáhlý systém zkušeností a dovedností by byl nevhodný. Převedeme vaše postavy do mírně upraveného systému "Bezkrálí ultra-light", který jsme použili na lodním Bezkrálí XI. V zásadě budete umět to samé, co jste uměli, ale všechno to bude fungovat v mnohem jednodušším systému.

Pokud si nevytvoříte novou postavu, můžete pokračovat v hraní postavy z minulých Bezkrálí. Z meritrejských bez problémů, prostě pokračujte - od minulého ročníku uplynul asi měsíc (což byly cca 2 hodiny neherního času). Postavy ze zimního námořního Bezkrálí se objeví jedině po dohodě - bude je potřeba trochu upravit a hlavně vymyslet důvod, jak se do Meritrey dostaly. Vzít si starší postavu (např. z Dorwinionské oslavy, z císařského sněmu či z darského Bezkrálí) podléhá schválení organizátorů - chceme logický důvod, proč by se v Meritree vyskytla. Mezitím uplynulo poměrně dost času. (Od poslední hry v Darsku uběhlo čtrnáct let, za každý další ročník připočítejte k jejich věku 4-5 let). Pro ilustraci: Král Solnakar I. byl zvolen před 29 lety a do Darska přišel před čtyřiatřiceti!

Nastavení hry - co mohu hrát?

Tento ročník bude mít několik vzájemně propletených hlavních linií.

1) Možná jste už zaslechli zvěsti o zamýšlené abdikaci královny Mors I. Jedna z linií se tedy bude zabývat přechodem moci (pokud nastane) na nového monarchu a dalšího směřování země. Že by všechny ty tajné přípravy, o kterých si služebnictvo šušká, mířily ke slavnostní korunovaci na tradičním místě, v Ak-krayně? Prý hrozí rozpad Císařství a válka království proti sobě! Přikloní se nový panovník k Dorwinionu a Kamičatce, nebo dá přednost Rigidaaru a Pontii? A jak se vypořádá s vleklým konfliktem mezi elfy a Pársty? A co všechny ty flotily lodí z Kitájy, které k Meritree míří?

Zdá se, že v Meritree by se mohlo rozhodnout o osudu celého Císařství na mnoho dalších let...

Vzhledem k tomu, že půjde o události pouhých dvou dnů, nebude do hry zasahovat virtuálno. Všechny postavy zastupující diplomatické zájmy budou mít veškeré dostupné informace o současném stavu své strany (a některé informace o protistranách) a budou oprávněni za ni činit rozhodnutí. Současně půjde o natolik důležité osobnosti, že jejich náhlý odchod ze života může znamenat i zásadní obrat ve světových diplomatických vztazích - ať už k lepšímu, či k horšímu...

Aby se nám ale i ve světě něco dělo, každý diplomat bude mít v kapse několik "připravených akcí", které spustí, pokud bude chtít. Například rozkaz k invazi, rozkaz k atentátu, podepsání nějakých dohod mimo Meritreu... V některých zahraničních akcích se naopak bude muset včas rozhodnout, co udělá - příklad: Na kterou stranu se jeho strana přidá v bitvě, která již někde probíhá.

Tyto role v diplomatické linii existují či je třeba je obsadit:

Královna Mors I. - Mors

Několik hlavních šlechticů Meritrey a jejich družiny, popřípadě jejich vyslanci - v zásadě obsazeno, pokud všichni dotyční projeví zájem přijet. Původně jsem ohlašoval, že bych chtěl počet šlechticů snížit, ale v tomto nastavení hry se možná sníží sám a pěkně rychle. Nicméně, pokud zástupci některých větších celků do Ak-krayny nedorazí, nebude to problém - jen od nich budu chtít předem vyjádření k některým politickým záležitostem. Zástupci rodu Honerotů bych tam ale velmi rád měl - jejich konflikt s Pársty nyní hýbe zemí.

Možní následníci trůnu - kdo to je, ten to ví. Možná přibude jeden další, ale nejde o volně dostupnou roli (nabídneme ji).

Vyslanci okolních zemí - jde o Rigidaar (obsazený, Dagobyj), Dorwinion (zřejmě obsazený), Darlancie-odboj (zřejmě obsazená), Darlancie-královna (volná) - zvažujeme Kamičatku a Pontii.

Vyslanci elfů - nepovinné. Je na vás, jestli budete chtít do Ak-krayny dorazit, či si zahrajete něco jiného. Rozhodně vám umíme dodat důvody, proč tam jedete, a nejde jen o politiku.

Vyslanci Nefritové říše - Pokud možno stejní hráči a stejné postavy, ale pokud to nebude možné, budou třeba jiní.

Císařský cenzor se svou suitou - Císařův zástupce v Meritree. Jedná jeho jménem.

Vyslanci Surhindie a zástupci nově založené Císařské legie (jméno změníme) - Vzhledem k náročným časům, dalšímu problému s panovníkem, hrozbě temných elfů a blížící se flotile Nefritového pána, byla z vojáků Podhůrské brány vytvořena legie spadající pod přímé císařovo velení. Tyto role jsou obsazené.

Vyslanci Soumračné říše - temní elfové, je možné více jednotlivců či malých skupinek.

POČÍTEJTE PROSÍM S TÍM, ŽE VETŠINA Z VÝŠE ZMÍNĚNÝCH POSTAV BUDE MÍT I JINÝ PŘÍBĚH, NEŽ JEN DIPLOMATICKOU LINII - COŽ PLATÍ I PRO STARŠÍ POSTAVY, KTERÉ UŽ SVŮJ PŘÍBĚH NĚKDY DOKONČILY. NEJVYŠŠÍ ČAS ZAČÍT DALŠÍ.

2) Herní území se nám trochu změní - budeme se soustředit na podivně obnovené město Ak-kraynu... a jeho obyvatele. Ano. Uvnitř se něco hýbe. Druhá herní linie se bude zabývat městem a jeho návratem. Badatelé a výzkumníci celého světa, do toho. Zde není omezen výběr rolí. V zásadě kterákoli postava se bude moci zabývat výzkumem.

3) Podsvětí - Co by to bylo za gang, kdyby se nechopil takhle nádherné příležitosti? O napojení některých částí podsvětí na nejvyšší šlechtu se jen tiše šušká a možná ho někdo začne i zde využívat, aby v politice dosáhl svého - ale co si budeme povídat: ovládat hlavní město království, to si jen málokterý vůdce gangu nechá ujít.

Brzy zveřejníme jména nejsilnějších gangů a čím se minule proslavily, nicméně to neznamená, že neexistují i další, utajenější. Pokud jste byli součástí podsvětí, čile pokračujte - tentokrát však neočekávejte papírové hraní. Dýky a pláště s sebou.

Očekávejte souboj o vliv nad městem s ostatními gangy. Tuto část hry se budeme snažit vyvažovat, aby nikdo na počátku hry nezískal jasnou početní převahu.

Rozhodně nemusíte začínat jako členové gangu - klidně můžete jet na vlastní pěst.

4) Obyvatelé Ak-krayny - někteří noví, jiní "původní".

Noví obyvatelé města - pokud někdo chcete hrát Pársty či jiné postavy, které se budou pokoušet najít v obnovené Ak-krayně nový život a stát se budoucí měšťanskou třídou, jen do toho. Toto se nijak nevylučuje s některými již zmíněnými možnostmi - určitě můžete být například vůdcem řemeslnického cechu a současně členem podsvětí.

Obnovení měšťané - zdá se, že budovy nejsou to jediné, co se z minulosti vrátilo. Toto jsou zvláštní postavy, které mohou mít podivné herní cíle i projevy. Pokud o to budete mít zájem, řekněte.


Jak zaplatit?

Registrační poplatek za hru činí 250 Kč, pokud jej uhradíte do 5. května 2011. Do té doby také žádejte o slevu. Opozdilci zaplatí 300.

Zaplatit lze buď osobně v pražském Klubu přátel Krakatitu (kde se Darion či jeho "zaměstnanci" vyskytují ve všední dny od 13:00-18:30), nebo na účet. Číslo účtu Občanského sdružení Bezkrálí je: 2400042209/2010.

Proč tato cena hry?

Zde najdete vysvětlení ceny hry a pro ty méně majetné informaci o možnosti získat slevu. Prosím, pokud je pro vás cena Bezkrálí důvodem, proč byste nejeli, toto si určitě přečtěte: Cena hry.


Jaká jsou pravidla a jak si utvořit postavu?

Podívejte se sem: Pravidla "Ultralight"