Jak funguje posádka

Z BezkraliWiki
Verze z 4. 8. 2016, 08:44, kterou vytvořil Darion (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Za ty stovky let se na Tortuise vyvinulo ohledně práv a povinností posádky jisté zvykové právo, které je vnímáno jako správné a spravedlivé. Příliš se do n…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Za ty stovky let se na Tortuise vyvinulo ohledně práv a povinností posádky jisté zvykové právo, které je vnímáno jako správné a spravedlivé. Příliš se do něj neplete ani pirátský zákoník (ale pokud ano, má přednost!), ani nikdo jiný. Hovoříme přitom čistě o vztazích členů jedné posádky mezi sebou, a to zvlášť při plavbě po moři.

Legenda - aby byl kapitán na Tortuise uznávaný a bylo mu přiděleno právo bezpečného přístavu, musí mít svou legendu. (Někdy se legenda váže i k lodi, nikoliv ke kapitánovi.) Pokud ji nedostanete přímo od nás, vymyslete si ji - budete ji přednášet před pirátským sněmem, aby vás mezi sebe přijali. Některé posádky (zvlášť ty na Tortuise nové) ji ještě schválně nemají a mohou si ji získat jak svými činy na Tortuise, tak podnikáním pirátských výprav. V zásadě: Jakmile vás některá z říší chce mrtvého, máte už o čem vyprávět.

Lodní pravidla - každá loď má nějakou svou sadu “zákonů”, ať již zvykových, psaných či ústně předávaných, podle nichž se posádka i kapitán řídí. Přesné znění si sami dohodněte před hrou - toto je náš (zcela volně upravitelný) návrh:

Malé zločiny - Maličkosti se nechávají být, větší maličkosti se může posádka rozhodnout a s posvěcením kormidelníka je ztrestat zmlácením viníka. Kapitána s tím neotravují.

Velké zločiny - Např. krádež jídla v době vydávání na příděl, vzpoura (neúspěšná), vražda jiného člena posádky bez dobrého důvodu, zrada posádky - za všechny tyto zločiny (a další tak závažné) je možné dotyčného obvinit před celou posádkou. Kapitán či jiný určený člen posádky vystupuje jako žalobce, a kdokoliv další z posádky může obviněného hájit. O vině rozhoduje většina. Popřípadě výsledek souboje, pokud o něj kapitán či obviněný požádají a druhá strana přijme. Určení trestu je na kapitánovi, jeho vykonání většinou na kormidelníkovi.

Volba kapitána a vzpoura - Pokud loď nemá kapitána, určí se kandidáti a zvolí se ten, který získá většinu hlasů celé posádky. Pokud loď kapitána má, ale posádka ho chce vyměnit, jsou zde dvě možnosti - a jediná správná je, že se svolá shromáždění a provede se hlasování o sesazení. Ta druhá se jmenuje vzpoura a zpravidla končí krvavě.

Kapitán - je neomezeným vládcem lodi a jeho slovo je zákon. Pokud ho tedy všichni poslechnou (ale jeho autorita je už jiná věc). Získává několik podílů na kořisti (většinou pět) a rozhoduje, kdy bude rozdělena (do té doby je držena pohromadě, pod zámkem a střídá se u ní hlídka). Jeho pravomoc končí těsně před vykonáním trestu za vážný zločin (což je většinou smrt) - toto se děje jedině před shromážděním posádky. Může však nechat zavřít člena posádky do vězení.

Kormidelník - řídí loď a často zastupují zájmy posádky vůči kapitánovi. Jsou něco jako odboroví předáci - když se kapitánovy záměry dlouhodobě rozcházejí se zájmy posádky, kormidelníci nejprve domlouvají, pak žádají… a nakonec může dojít i ke vzpouře. Zájmy posádky mohou občas vyžadovat, aby se kormidelníci různých lodí scházeli mezi sebou a řešili věci za zády svých kapitánů. Zvlášť, pokud se dotyční kapitáni nesnáší natolik, že by se navzájem zabili.

Navigátor - je ten, kdo rozumí mapám a je schopný dovést loď tam, kam má jet. Je možné se to ve hře naučit od jiného navigátora, ale je to složité a náročné na inteligenci (což porovnáme s vaší minulostí). Navigátor a kormidelník mohou být jedna osoba - to první je schopnost, to druhé označení funkce.

Další funkce necháme na vás.