Královské město Ak-krayna

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Z kronik: Léta Páně 5708-5710

Léta Páně 5708 již z kdysi nádherného Zlatého města Ak-krayny a vévodství Al krayny nezbylo nic víc než prašné pláně. Ještě o rok dříve zde přetrvávaly alespoň zbytky královského paláce a hlavního chrámu zasvěceného Firavartimu a Surahindovi - k velké radosti lupičů, kteří se zvěstmi o podivné nemoci nedali zastavit a po celé roky se neúnavně pokoušeli proniknout do zavalených sklepení, údajně plných pokladů... Smlouva se zemí tomu však učinila přítrž a rozpadlé zbytky obou staveb odnesla neznámo kam.

Po zvolení královny Mors I. jako následnice trůnu Swodize I. Nádherného se zkoumání rozpadlého vévodství Al krayny rozběhlo naplno. Mudrcové všelicí brzy zjistili, že na území bývalého města již nezbyla jediná budova a vše se rozpadlo v prach. Kdokoli se na území Al krayny zdržoval déle než pár chvil, nakazil se podivnou nemocí, která postupně rozežírala tělo. Její léčba naštěstí nebyla příliš složitá. Umírali na ni pouze zloději, kteří se obávali, že sami sebe usvědčí z vykrádání ruin - a jakmile došlo k rozpadu posledních budov, téměř se přestala vyskytovat.

Firavartiho a Surahindovi kněží tehdy s překvapením zjišťovali, že jsou na prašných pláních Al krayny svým bohům blíže než kdy předtím. Zvláště zbožní lidé zde se svými bohy zažívali dosud nepoznané souznění... a kněží museli čím dál tím častěji zachraňovat nebožáky, kteří ve svém vytržení zapomenuli na podivnou nemoc a s modlitbou na rtech šťastně umírali.

Z kronik: Léta Páně 5711

Z císařské univerzity v Lormaye dorazila zvěst o podivném "odpočtu", který se zřejmě týkal právě rozpadu města. Mudrcové meritrejské univerzity Al azhar a další učenci se rychle hotovili k záchraně možná jen prašné pláně, možná království - a možná i celého známého i neznámého světa...

O jejich snažení a nynějším stavu města prozatím pohleďte sem: Obnova královského města Ak-krayny.

O Ak-krayně napsali

Útržky z cestopisu barona Aroga Pouvidaala: Euranou po zemi, po moři i po pláních nebeských, zveřejněno LP 5692