Surhindie

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Surhindie je oázou uprostřed moře. Je to ostrov zemědělsky i nerostně bohatý, avšak od dob přesunu centra Císařství se ostrov stal svatým územím víry v Surahinda, a tak zde běžné zemědělství a jakákoliv těžba skončila. Povrch ostrova je vlastně jednou velkou svatyní, zahradou plnou lesů, sadů a malebných ploch, jež jsou dílem nejlepším zahradních mistrů celého Císařství. Uprostřed ostrova na severním břehu rozlehlého jezera se tyčí impozantní horský masiv s vysokými štíty sahajícími do oblak, na jižním břehu se pak nachází císařovo sídelní město Boroburg - město věží, město mramoru a lesku.

Boroburg samotný tvoří dvě města: Vnitřní a Vnější. Vnitřní je sídelní hrad císařského rodu Mérů, vnější pak jedna velká kasárna. Do vnitřního města se nedostane nikdo krom nejvyšších císařových rytířů a císařovy Zlaté gardy. Do vnějšího města má obyčejný smrtelník přístup, avšak pouze s povolením, jež jsou oprávněni vydávat pouze císařští cenzoři (a samozřejmě císař).

Velká Surhindie překypuje obyvateli, které tvoří takřka výhradně lidé. Nachází se zde celkem šest velkých městských systémů: Kromě Vnějšího a Vnitřního Boroburgu ještě čtyři městské pevnosti - Gotlinburg, Bregnemburg, Roggaburg a Sündenbrich.

Surhindie má ještě dva menší ostrovy. Jedním je tzv. Malá Surhindie, kde se nachází přístavní město Oneburg, přestupní stanice pro ty, kteří se chtějí dostat na císařský ostrov. Zde také žije nejvíce obyvatel nelidských ras (téměř jedna dvacetina). Druhým je vzdálený ostrůvek zvaný Stand, na kterém sídlí rozlehlá rybářská komunita. Celá Surhindie, ač ležící v subtropickém pásu, má mírnější podnebí díky mořským proudům obtékajícím všechny tři ostrovy.

Obchod není nejdůležitější součástí ekonomiky Surhindie a ve srovnání s okolními zeměmi má vcelku zanedbatelný podíl. Většina Surhindie je živena z daní odváděných císaři. Z těch jsou pak placeni císařští úředníci a císařovo vojsko. Minoritní příjem pochází z oneburgských manufaktur a standských rybáren.

Státní uspořádání

Duší Surhindie je císař, svrchovaná moc, první mezi lidem, boží vtělení na zemi. Císařovo slovo je svaté, nediskutovatelné.

Stejně jako jeho předchůdci však ani současný císař Rolf I. Jasnozřivý neuplatňuje svou moc přímo. Soustředí se na duchovní vedení říše a politické záležitosti přenechává Prvnímu mezi císařskými cenzory. Jemu podléhá byrokratický systém císařských úředníků i tajná služba.

Surhindijská vojska a tajná služba

Jména Zlatá a Stříbrná garda jsou obecně nejznámějším vojenským pojmem Císařství - snad kromě pojmu Roggijský žoldák. Tyto dvě armádní složky jsou každých pět let doplňovány a posilovány povinnými odvody ze všech zemí Císařství. Surhindie samotná již nebyla velmi dlouho zapletena do jakékoliv války týkající se jejího území. Místo toho je císařská pravidelná armáda využívána jako intervenční vojsko na území Císařství v obraně císařských zájmů - a Stříbrná garda v dobách míru hlídkuje podél pobřeží Eurany a převáží vybrané daně.

Již byly založeny první tři legie Bronzové gardy - v Roggii, Sáhibii a Meritree.

Tajná služba je zcela oficiálně tu a sleduje. Vše. Císařská špionážní služba je zcela jistě nejrozsáhlejší špionskou sítí Eurany. Jednou kdosi řekl: "Zkuste ukrást tu nejposlednější blbou slepici v nejposlednější Horní Dolní a vězte, že se císař o vašem úspěchu či neúspěchu dozví dříve než vy!" Základní direktivou sítě je samozřejmě ochraňovat jednotu Císařství a osobu císaře.

Magie, alchymie a věda

Magie je v Surhindii přípustná a je na ni nahlíženo jako na rovnoprávný vědní obor. Úřad císařského cenzora si vede podrobnou evidenci magicky nadaných jedinců. Kdykoliv k dispozici na povolání císaře a plná loajalita, to je podmínka vstupu do magických kolejí v Oneburgu.

Stejně jako magie je i alchymie zastoupena v Oneburgské Císařské akademii věd jako rovnoprávná vědní disciplína.

Co se povídá

Surhindie je jedinou zemí, která byla svými divy schopná soutěžit s čarokrásnou meritrejskou Ak-kraynou. Vedle Boroburgu vypadá většina hlavních měst všech ostatních zemí Císařství jako nuzácký přístěnek. Nicméně, ne každý má to štěstí ji navštívit. Někteří tvrdí, že pokud zemřete a žili jste dobrý život, pak vaše duše odejde právě sem, neboť je to skutečný ráj. Jen se nikdy nepokoušejte do tohoto ráje dostat předčasně - místní Zlatá garda by vás totiž rychle poslala do pekel.

„Surhindii tvoří tři ostrovy, ale dvou si ani nevšimnete a pokud nejste císařův blízký, raději si nevšímejte ani toho třetího.“

„Co jste čekali? Že bude Surahindovo vtělení spát ve stanu? Jistěže to je ráj.“

"Kdo se denně alespoň desetkrát vroucně nepomodlil, cítí se nečistý a napaří si sám co nejpřísnější pokání!"

"Nejnovější výkřik módy v Surhindii? Náladičky!"