Bezkrálí XV. - Ostření safírových mečů!

Z BezkraliWiki
Verze z 22. 1. 2018, 01:11, kterou vytvořil Darion (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Příběh ve zkratce

O příběhu prozatím pouze velice krátce: Představený jednoho z nejslavnějších surahindovských klášterů vůbec, samotné legendární kolébky surahindovské víry v Roggii, svolal konkláve všech církví Surahindových. Obává se totiž o budoucnost říše a především duší jejích obyvatel - víra je roztříštěnější než kdy dřív, a pokud skutečně dojde k otevřené válce s Kitájou, Surahind bude potřebovat každý ždibec síly, kterou mu jeho následovníci budou schopni dát.

Ačkoliv mnohé církve považují mnohé jiné církve za heretiky a obyčejně by s nimi jednat odmítly, svaté konkláve svolané právě do tohoto kláštera nelze jen tak ignorovat. Delegace již dorazily na místo a zvolení zástupci se chystají na dlouhá, úmorná a zřejmě velmi nepřátelská jednání. Některé odnože víry se dokonce chystají zápasit o uznání svých proroků, a tudíž i své existence...

Málokdo předpokládá, že by mohlo dojít ke smíru, který by rozkol v Surahindově božské duši nahradil cílevědomou harmonií... ale neztrácejme víru. Svět už zažil lecjaké zázraky.

Nastavení hry - co mohu hrát?

Hra započne okamžikem zahájení konkláve, které je však jen jednou z několika příběhových linií. Řadoví členové delegací, osazenstvo kláštera i vesničané mají vlastní zájmy, vztahy a děj - a ostatně, všechno je trochu jinak, než se zdá...

Níže navrhované role budou postupně rozděleny do tří kategorií: Předem vytvořené s jasnými cíli, volnější definované především návazností na jistou skupinu a úplně volné (přibližně dle filozofie v tomto shrnutí Bezkrálí). Samozřejmě, že nám můžete navrhnout i další možnosti, které jsme tu neuvedli - ale už máme hodně jasnou představu o tom, co na hře chceme a co ne, takže nás možná budete muset trochu přesvědčovat. Nejdůležitějším rozhodovacím kritériem je přínos pro hru.

Prozatím role uvádíme beze jmen a jen povrchně popsané, budeme je dotvářet na míru. A nevíme, kdo budou pánové a kdo dámy (v tomto jsme vybíraví jen výjimečně, pokud jde vyloženě o příběhovou nutnost).

Vůdcové delegací Surahindových a představený kláštera

Tyto postavy budeme přidělovat jedině my - vybereme je z uchazečů o účast v jednotlivých delegacích, kteří o vedení projeví zájem. Jejich hra bude oddělená od ostatních a proběhne velmi specifickým způsobem. (Něco jako volba papeže - rokování v uzavřené místnosti, dokud se nedohodnou.)

Delegace jsou vyslány z církví různých proroků Surahindových, jejichž výčet naleznete zde: Surahind

Řadoví členové delegací Surahindových

Půjde o dvou, maximálně tříčlenné hráčské skupiny, přičemž většina z nich budou slušně až velice silní kněží. Zástupci vůdců delegací budou do velké míry obeznámeni s názory a záměry svých představených, aby je mohli v jednání nahradit, popřípadě vést vlastní mimo uzavřené konkláve.

Osazenstvo kláštera

Bude upřesněno, ale nebudou členy žádné z delegací. Půjde cca o 7-10 úzce provázaných postav. Někteří budou mít vazby na vesničany.

Pozvaní zástupci jiných bohů

Vyslanec/vyslankyně Nefritového pána - Zvažujeme, zda by byl pozván.

Kněz/kněžka bohyně Matky - zástupce velmi mocného náboženství Císařství, je logické, aby zde byl jako pozorovatel.

Kněz/kněžka bohyně Sitry - je načase definitivně zjistit, zda Sitra a Surahind mohou kráčet ruku v ruce.

...a další

Vesničané

Pod vedením svého kněze právě dovezli do kláštera zásoby a tradičně zde nějakou dobu pracují (zjišťování stavu zásob kvůli budoucím objednávkám, drobné opravy vybavení kláštera, úklid apod.). Půjde o úzce provázané postavy s vazbou na osazenstvo kláštera.

Hostinský

Hostinského synovec/neteř

Kovář

Kovářský tovaryš

Čeledíni/děvečky

Vesnický kněz