Kobold

Z BezkraliWiki

Přejít na: navigace, hledání

Koboldi (též goboldi) jsou nesmrtelní, přírodní duchové, obvykle neviditelní, kteří se rádi manifestují v podobě zvířete, ohně nebo pomenší nehezké "lidské" bytosti. Někteří jsou dobrotiví a rádi pomáhají, jiní velice zlovolní. Obvykle se rozdělují na tři druhy: domácí, důlní a námořní.

Na venkově jsou celkem oblíbení a v domácnostech vítaní, ale v civilizovaných částech světa se lidé koboldů obávají a viní je, že unášejí děti a provádějí s nimi nevyslovitelně hrozné věci. Zejména horníci a námořníci si koboldů až pověrčivě váží, protože jejich život často závisí na tom, zda je jim kobold nakloněn nebo nikoli.

Jako přírodní duchové jsou ze své podstaty stálí (ve smyslu trvalosti své existence), ale každý kobold má údajně nějakou věc, ve které skrývá svůj "život" a bez níž se nemůže "manifestovat."

Osobní nástroje