Magie

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sedm (a půl) oborů magie v Císařství

Vitální magie se zabývá životní silou. Její "světlý" směr léčí, posiluje a oživuje, zatímco ten "temný" zraňuje, oslabuje a zabíjí.

Nekromancie je učení o duších. I zde je možné kráčet "po bílé stezce", která s dušemi pouze komunikuje, umožňuje cestování mimo těla a poskytuje mágům možnost obrany, nebo po "černé stezce", která duše ničí a nejrůznějšími způsoby je váže do mrtvých těl.

Elementální magie poskytuje mágům moc nad živly. Oheň, země, voda a vzduch se v jejich rukou stávají víc než pouhými nástroji.

Psionika je umění využití síly mysli - ať už jde o telepatii (moc nad myšlenkami), empatii (moc nad pocity), telekinezi (umění působit myšlenkami na hmotu) nebo další, exotičtější formy.

Theurgie je naukou o astrálních sférách, cizích dimenzích a cestováním mezi nimi. Také mágům přibližuje zvyky a schopnosti jejich obyvatel - nemluvě o využití jejich zvláštních schopností. Samozřejmě, že vázání "démonů" do předmětů je některými mudrci nahlíženo jako "černá" magie, ale tak málo lidí tomuto umění skutečně rozumí, že se původ magických sil předmětů příliš neřeší. Většinou jsou stejně využívání jen obyvatelé astrálních sfér - a ti jsou zde přece jsou proto, aby sloužili...

Materiální magie je mnohými mágy považována za královnu ostatních magií - jde o ovládání samotné hmotné podstaty světa. Vyžaduje sice neuvěřitelné moci, ale umožňuje provádět opravdové zázraky - od stavění domů z jednolité masy kamene přes trvalou proměnu olova na zlato až po metamorfózy v jiné bytosti. Její studium je však skutečně náročné - jen málokdo za svůj život dokáže dospět dál než k ohýbání ocelových tyčí...

Časoprostorová magie je pouze teoretickým oborem. Ačkoli se v historii objevilo několik bytostí, které do jisté míry narušovaly celistvost času a prostoru (např. drobnými změnami průběhu současných událostí či teleportací na krátkou vzdálenost), mágům císařských univerzit se nic podobného nepovedlo.

Bojová magie není skutečný obor - jde spíš o náročný výcvik, který učedníkovi umožní ovládnout různé magické postupy, aniž by plně porozuměl důvodu, proč je provádí. Hodí se zvláště pro vojáky, kteří je po dokončení výcviku zvládají používat stejně přirozeně, jako své zbraně. Například příslušníci Zlaté gardy běžně ovládají několik obranných i útočných kouzel, která používají se zničující účinností.

Exotické formy magie

Říká se, že v dálné Kitáje se například elementální magie studuje jinak, s jinými živly, což zní trochu podivně. Dřevo a kov? Hm...

V Soumračné říši prý existuje jakási magie krve - ale možná jde jen o jinou formu vitální magie.

Divoká magie

V mnohých zemích Císařství, ale nejen tam, podléhá výuka magie velmi ostré kontrole - a není divu. Magie je skutečně mocnou silou, jejíž užívání vyžaduje nesmírnou sebekontrolu - v opačném případě totiž nevládne mág kouzly, ale kouzla mágem.

Jenže některým lidem je to jedno. Nezáleží jim na tom, že jim magická síla deformuje tělo i mysl. Stávají se divokými mágy, závislými na své moci, a dříve či později zapříčíni strašlivou tragédii.

Není divu, že jsou loveni.

Chaotická magie

Tento prazvláštní obor si laik často plete s nebezpečnou divokou magií, ale chaotici nejsou nebezpeční nikomu jinému, než právě jiným mágům. Jde totiž o mágy, kteří se vydali zvláštní cestou "antimagie" - dokáží kolem sebe rušit magické proudy a znemožňovat ostatním mágům soustředění.

Císařská univerzita v Surhindii přijímá a vyučuje chaotiky, kterým posléze zajišťuje rychlý postup v císařském vojsku. Proti divokým mágům a nečekaným magickým hrozbám z jiných světů neexistuje lepších bojovníků.