Sv. Paulína

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sv. Paulína byla jednou z císařoven a ve svém náboženském zápalu překonala i sv. Porfiria. Zatímco povinností mužů je bojovat proti jinověrcům, bezvěrcům a nelidským tvorům a hubit je kdykoliv a kdekoliv, povinností žen je vzhlížet k Surahindovi a zachovávat svou čest pro něj a jeho vyvolené. Žena má buď zůstat čistou, nebo se stát manželkou někoho z rytířů a porodit tak Surahindovi další bojovníky, hubící zlo ohněm a mečem.

Učení sv. Paulíny

Vznik světa: Takzvaně "dobří" bohové ve skutečnosti nekonali žádné dobro - jen se zbaběle krčili stranou a nechali Surahinda a jeho rytíře v boji samotné. Jejich jedinou zásluhou je, že nebojovali proti Surahindovi.

Vznik zla: Bozi byli svobodní a někteří z nich nedokázali zůstat čistí a padli do tenat zla.

Vztah ke spasení věřících: Očistec jen pro velmi mírné hříšníky. Ostatní hříšníci jdou do Pekla. Správně věřící do Ráje.

Vztah k jiným vírám: Lidé, kteří nenásledují Surahinda, jdou do Pekla (upaluje je). Jiné národy, jejichž bohové jsou dobří, končí ve svých Podsvětních krajích svých bohů. Jiné rasy nemohou následovat Surahinda.

Muži a ženy: Povinností ženy je rodit. Do kláštera se chodí až na stará kolena. Rozhodování patří muži. Požehnáním ženy je, že smí rodit rytíře Surahindovy. Majetek spravují muži. Rodina je základ víry. Manželství je nerozlučitelné.

Vztah k válce: Válka je povoláním mužů, v němž šíří slávu Surahindovu.

Magie: Magie je zrádná, Šimon Mág kvůli ní selhal. Tolerovat v nouzi nejvyšší, ale nevěřit jí. Nevyučovat, nevyhledávat.

Smrt: Pohřbívá se do země. Nutnost rituálního pohřbu - kdo není pohřben patřičně a pomazán, bude mít těžkou cestu do Očistce. Nemrtvé likvidovat. Jsou urážkou Surahinda. Heretici nechť hoří.

Osud a předurčení: Každý je schopen následovat Dobro i Zlo. Je jen na něm, jaký osud si zvolí.

Otroctví: Člověk nezotročí člověka. Jinak je otroctví libovolné.