Pontie

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bohaté království, jehož území je rozdělené mezi dva poloostrovy, jižní Ponaravu a severní Velvetiu. Velmi příznivé jižní klima, pobřeží omývané teplými mořskými proudy. V poslední době se potýká s chudobou. Obytelé jsou známí svou horkou krví a občanské války jsou časté - nikdy však dlouhé.

Historie

Ačkoli byla Pontie již v době svého vzniku (kolem LP 2000) převážně lidskou zemí, nebyla tehdy součástí Císařství. Dvě menší země (Ponarava a Velvetia) v zájmu zachování své existence zvolily jediného krále a sloučily se. V následujících několika staletích se Pontie nejen vypořádala s rozpínavostí svých sousedů, ale vybojovala si i prominentní postavení - než přišlo Roggijské tažení a založení Císařství.

Ztrátou suverenity však Pontie spíše vydělala - doba nejistoty a válek skončila, země se ocitla mezi obchodními partnery a klid a prosperita byly na dlouhou dobu zajištěny. Alespoň do chvíle, než následkem vlády císaře Porfiria II. Zapáleného (dnes již sv. Porfiria) a jeho reforem nastala LP 4875 Doba temna...

V první polovině minulého století Pontie objevila kulturně nevyspělý kontinent Eumeriké, jehož jižní část rychle ujařmila coby svou kolonii. Své državy rychle rozšiřovala a moc a váženost královské rodiny Peterů rostla... až dokud nenastala Orčí půjčka.

Vláda a lid

Státu vládne král Jan II. se svou chotí, kteří jsou kontrolováni Radou třinácti nejmocnějších šlechticů země a Sdružením jedenapadesáti bohatých občanů, kteří jsou voleni z vážených občanů měst.

Královský rod Peterů si zajisté nemůže stěžovat na nedostatek dědiců - v současné chvíli má Jan II. čtyři syny a dvě dcery. Dva mladší syny a obě dcery se mu již podařilo oženit a provdat do Lormayi, Sáhibie, Darska a Roggie. Usínání s učenými příručkami o vedení sňatkové politiky se mu očividně vyplatilo.

Jen jedním z dvaceti obyvatel Pontie NENÍ člověk. Hlavní město se jmenuje Sykor - velký přístav chráněný mohutnou pevností, v němž nastálo žije přes čtrnáct tisíc lidí.