Orčí půjčka

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

O této události se v Pontii nemluví - pokud tedy nechcete, aby vás král Jan II. nechal hodit do žaláře a shnít.

Roku 5696 do Císařství dorazila rychlá loď vezoucí z Eumeriké děsivé poselství: "Orci se přehnali přes Novou Pontii a nebrali zajatce. Ukořistili všechny lodě v přístavech a další jim plují do spárů. Chystají se zaútočit na Euranu!"

Císař si byl velmi dobře vědom následků, které by pro jeho říši mělo hromadné vylodění orků - a nehodlal to dopustit. Orci museli být zastaveni - za každou cenu!

Naštěstí pro Císařství nejsou orkové žádní námořníci. Na ukořistěných pontijských lodích, řízených zbytky původních posádek, jen stěží přepluli oceán - a v námořní bitvě, do níž Rolf I. Jasnozřivý povolal vše, co plulo, utrpěli drtivou porážku. Podařilo se jim vylodit jen na jediném místě: v Meritree. To už je však jiný příběh.

Orčí půjčka způsobila značné změny v zámořské politice jednotlivých zemí Císařství. Zatímco Pontie přišla o většinu svého loďstva i schopných námořníků, a to ne vždy jen kvůli orkům (viz. například příběh Leopolda de Corasone), Kamičatka se stala neoddiskutovatelnou královnou moří a přes jižní část Eumeriké se šíří její Hvozd.

Překvapivý nástup na uprázdněnou pozici námořní velmoci uskutečnil Dorwinion, o jehož ambicích se do té doby pouze žertovalo - na počátku roku 5709 však již královna Sithra I. vlastnila pět pobřežních a tři vnitrozemské kolonie (které se nachází na místě bývalé Nové Pontie) a s orky i severoeumerickým Hvozdem prý vychází skvěle.