Ostrov Melke

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ostrov Melke se nachází poblíž jižního pobřeží Eurany a nedávné změny zemské masy vyplývající z působení párstské smlouvy se zemí vytvořily z tohoto dříve malého ostrůvku zásadní strategický i hospodářský celek velikostí srovnatelný s Kryprem - a co do bohatství možná desetinásobný. Své nároky zde vznáší jak Meritrea, tak Rigidaar. Ostrov totiž vznikl scelením několika menších souostroví, která se nacházela jak v mořích přiléhajících k Rigidaaru (Balklandy a Baledivy - nyní panství Balk a Bald), tak i podél pobřeží Meritrey (Melke, panství Melke).

Těsně před touto změnou odcestoval zdejší vládce zeman Dagobyj (to je v Císařství velmi časté jméno) na dlouhou pouť do zámoří. Ať už se během ní stalo cokoli, po svém nedávném návratu obdržel pozvání ke složení nového lenního slibu jak u rigidaarského krále Raangarda, tak i u královny Mors - a jako první vyslyšel pozvání do Rigidaaru.

Průběh jeho návštěvy prozatím není veřejně znám, ale Dagobyj v současné době přijíždí ke dvoru královny Mors a je ohlášen coby vyslanec Rigidaaru. Pokud si nechce Meritreu popudit, měl by přinejmenším panství Melke prohlásit za její součást - ale cožpak to tak může být, když jej král Raangard očividně poctil svou přízní? Proč by to dělal, kdyby mu Dagobyj odepřel celý ostrov?