Černá listina císařského cenzora

Z BezkraliWiki

Přejít na: navigace, hledání

Na tomto seznamu se vyskytují výrobky, substance a další předměty, jejichž zobchodování, přechovávání i užívání jsou v Císařství nezákonné, popřípadě podléhají speciálnímu povolení císařského cenzora.

Obecně vzato obsahuje cokoli, co by mohlo zásadním způsobem ohrozit budoucnost, současnost i minulost Císařství, popřípadě jeho obyvatel. Konkrétně obsahuje například:

  • Zbraně na bázi výbušnin silnějších než černý prach (a tudíž neodpovídající rytířskému způsobu vedení boje)
  • Narkotika a artefakty neblaze působící na duši (a tudíž narušující pouto mezi člověkem a Surahindem)
  • Narkotika a artefakty zbavující svobodné vůle (a tudíž vytvářející ze šlechticů sluhy a ze sluhů zrádce)
  • Mnohé prudké jedy, účinné již v mizivých množstvích a těžko zjistitelné (a tudíž umožňující snadné atentáty)
  • Jakékoli spisky, návody a artefakty zabývající se černou magií, zvláště pak vysáváním života a vytvářením nemrtvých z věřících Surahindových
  • Artefakty obsahující kouzlo schopné zabít zdravého vojáka Stříbrné gardy a silnější (a tudíž znemožňující udržování pořádku v Císařství)
  • Jakékoli artefakty umožňující ovlivňovat čas, prostor a další zásadní veličiny, zvláště pak takové, které umožňují vládu nad astrálními sférami (a tudíž nad podobou světa, který pro nás Surahind ochraňuje)
Osobní nástroje