Císařství

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Císařská pečeť; císařská kancelář používá výhradně žlutý pečetní vosk, pro Císaře je vyhrazen modrý

Císařství zahrnuje prakticky všechny země světadílu Eurana, proto se mu občas říká i Euranské císařství. Vládne mu císař, avatár lidského boha Surahinda. V současnosti je to Henrich I. Osvobozený.


Shrnutí historie

Časová osa Císařství

5226 - Císař Randolf III. uděluje králi Párstů Ahamedovi Meritreu v královské léno. Párstské loďstvo přistává u severních a jižních břehů země a zakládá první města.

5229 - Párstové v Meritree uzavírají s pomocí džinů první smlouvu se zemí. Původní elfští obyvatelé ustupují hlouběji do vnitrozemí. Probíhá rozsáhlé klučení hvozdu za účelem získání zemědělské půdy. Založena Ak-krayna.

5235 - Nejmocnější džin ve službách krále Ahameda během jediného týdne vystavěl obrovský královský palác a nádherný chrám zasvěcený Firavartimu a Surahindovi. Poté se podle všeho uložil k dlouhému spánku.

5584 - Trollové prolamují roggijskou obranu. Začíná zničující Trollí běh.

5587 - Hlavní síla trollů rozprášena s pomocí magie. Trollí běh končí.

5612 - Založení města Gekoport na Čukičatce.

5638 - Povýšení Čukičatky na knížectví.

5647 - Narodil se Rolf I. Jasnozřivý z rodu Mérů.

5679 - Princi Rolfovi a jeho manželce, Josephině z rodu Stiggmernů, se narodil první syn Petros.

5681 - Umírá císař Kort II. Jeho syn Rolf přijímá do své duše esenci Surahindovu a ujímá se trůnu.

5685 - Císařovna Josephina umírá při porodu císařova druhého syna, Henricha.

5686-7 Zimní obchodní válka

5690 - Rolf I. představuje u dvora Inoniu, svou konkubínu.

5692 - Začíná Císařský ústavodárný sněm.

5694 - Roggijský Zrádný vpád a sedmý Velký hrunský nájezd. Princ Petros umírá v bojích na hranicích Sáhibie.

5695 - Císařská konkubína Inonia dává Rolfovi I. třetího syna, prince Suriana.

5696 - Pontie přichází o své kolonie v Nové Pontii v Eumeriké v důsledku Orčí půjčky. Končí Císařský ústavodárný sněm.

5697 - Zničující výbuch hlavního města Meritrey, Ak-krayny, po němž země na deset let upadá do zmatků. Císařský zákoník vstupuje v platnost.

5697-5698 - Všecísařská válka s cizím světem, pekelnickým Helem, který skrze dimenzionální portál vpadl do Darska. Navzdory pomoci andělských sfér již takřka prohraná válka byla zázračně obrácena díky zuřivému nástupu Soumračné říše - temní elfové na sebe vzali břemeno čelního útoku proti démonům a za cenu neuvěřitelných ztrát umožnili císařským theurgům zničit portál. Důvody pomoci temných elfů nejsou známy. Nebyla navázána žádná diplomatická spolupráce a všichni temní elfové se vrátili do podzemí. Vzhledem k žalostnému stavu svých vojsk již ani nebyli schopni odtáhnout více než pár stovek otroků.

5699-5701 - V Sáhibii odhalen plán licha Grulimora, který přeměňoval obyvatelstvo na nemrtvé a odesílal je do války vedené v jiných světech. Spící králové probuzeni díky úsilí darských mágů.

5705 - Rod Roggyů definitivně zbaven Roggijského královského léna. Poslední žijící příslušník rodu, princ Traggy, poslán do vyhnanství na Čukičatku.

5707 - Na meritrejský trůn usedá dcera Aghamena I. Ošklivého, královna Mors I.

5709 - Císařstvím se proslýchá, že se jakýsi mocný mág ze severu Čukičatky pokusil ohrozit bezpečnost samotné císařovy rodiny - jmenovitě konkubíny Inonyi a jejího syna prince Suriana. Naštěstí jej na mrazivém severu spolkl drak, kterého se pokoušel zotročit...

5711 - Meritrejská královna Mors I. otrávena neznámým travičem a je držena při životě jedině díky neustálé péči kněží a lékařů. S pomocí mocné elementální i jiné magie zažehnán pokračující rozpad meritrejského hlavního města Ak-krayny, který zřejmě ohrožoval celistvost celého světa.

5711 - Princ Surian podniká výpravu do Hrunska. Výsledkem zuřivých bojů je přechod tří hrunských kmenů pod vlajku surhindijské Bronzové gardy.

5712 - Meritrejské hlavní město Ak-krayna se počíná samovolně obnovovat. Nikoli však ve stejné podobě, v jaké bylo zničeno - alespoň ne zcela.

Seznam zemí

Čukičatka

Darlancie

Darsko

Dorwinion

Hrong Narog

Kamičatka

Krušnohor

Lormaya

Meritrea

Nienie

Pontia

Rigidaar

Roggie

Sáhibie

Surhindie