Meritrejská univerzita Al azhar

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Historie a současnost

Univerzitu Al azhar založil a požehnal sám legendární král Ahamed - ten, jenž přivedl Pársty k Surahindovi a Surahinda k Firavartimu. Tato rozsáhlá instituce měla Párstům zajistit zářnou budoucnost a takřka pět staletí svou úlohu bezchybně plnila. Meritrejský rozvoj magických i alchymistických věd byl jinde v Císařství takřka nevídaný a většina ostatních císařských univerzit sem vysílala své nejlepší adepty i mistry, aby dosáhli skutečného vrcholu vědění.

Tragická zkáza Ak-krayny znamenala pro univerzitu velikou ránu, neboť se takřka veškeré její laboratoře i knihovny nacházely právě tam - o mistrech a mudrcích nemluvě... Tato tragédie byla naštěstí umenšena existencí odloučeného pracoviště na území rodu De Khalesh Mon. Nová univerzita se nachází v údolíčku sevřeném strmými srázy, v němž byly odhaleny i ruiny s záhadnými nápisy - v současné době je jejich část zapracována do nově postavených budov.

Podle dostupných historických spisků patřívalo toto údolí univerzitě již kdysi, během prvních sta let párstské kolonizace Meritrey, a je spojeno s osobou slavného, ale velmi tajnůstkářského arcikancléře Ernesta Křivovouse, který v něm nechal vybudovat odlehlé laboratoře, v nichž bylo možné bádat bez nebezpečí ohrožení prostých smrtelníků.

V současné době univerzita hostí samotnou královnu Mors I., která je štědrým mecenášem všech věd a umění. Mezitím v sousedství čile roste nový palác, jenž bude panovnice dozajista hoden.

Zajímavosti

Čarodějná aréna: Ve skalách okolo univerzity se nachází malý amfiteátr, kde se každý rok odehrává zvláštní druh soubojů. Čarodějná aréna vznikla již v prastarých dobách a prý využívá prastarou magii ke stvoření zcela rovných podmínek zápasu. Proslýchá se, že hlavní cenou je jakýsi ohnivý pohár. Arény se prý může zúčastnit kdokoli, ať už je adeptem magického umění, či nikoli.

Khelben Al Orev: Současný arcikancléř Al Azhar je toleratní a přímý človek, o němž je známo, že je zasvěcencem magických věd a rád o nich hovoří.

Galwor Počasvosk: Předcházející arcikancléř zemřel krátce po zničení Ak-krayny na srdeční příhodu. Jeho hrobku lze nalézt v univerzitních zahradách.

Ernest Křivovous

V pořadí třetí arcikancléř univerzity Al azhar žil na přelomu prvního a druhého století kolonizace Meritrey. Byl známým lidumilem, ale také velkým tajnustkářem posedlým hádankami a rébusy. Dosud kolují pověsti o jeho neuvěřitelném bohatství. Jeho jméno je spojováno s údolím, které o několik set let později získali do držení De Khalesh Monové.

Ernest Křivovous je také známým autorem magických spisů.

Jedním z tajemství, které se na univerzitě prý nachází, je i "Křivovousova tajemná komnata" - prý obsahuje veškeré bohatství, které si nahamonil za 80 let ve své funkci. Nikdy ji nikdo nenalezl, ale vzhledem ke Křivovousově posedlosti je pravděpodobné, že se vše potřebné k nalezení jeho skrýše nachází přímo na kampusu - zřejmě v podobě kryptických hádanek či veršů.

Tato domněnka je pravděpodobná. Dochované zmínky o rozsáhlé výstavbě za Křivovousova arcikancléřství tomu nasvědčují. Stavební práce byly tak rozsáhlé, že nikdo (s výjimkou Křivovouse) neměl přesnou představu o přesné výsledné podobě vnitřku budov.

Některé stavby však od té doby zchátraly a zřítily se - kamení z těchto ruin bylo použito při nedávné obnově univerzity do dnešní podoby.