Soumračná říše

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nikdo nemá tušení, kam až sahají nejvzdálenější hranice podzemní Soumračné říše, ale zvěsti o možnosti přejít z Eurany do Kitájy suchou nohou jsou děsivé. Ze zpráv nemnohých otroků, kterým se podařilo utéct ze srdce říše temných elfů, se všeobecně soudí, že tunely vedou do hloubky mnoha mil a že existuje přinejmenším osm měst velikostí srovnatelných s největšími městy Císařství. Přinejmenším - ve skutečnosti může být podobných metropolí mnohonásobně víc.

Nepředstavujme si však města podobná těm císařským. Snad jen jeden ze sta obyvatel Soumračné říše NENÍ otrokem a možná pouze jeden z tisíce je temným elfem. Zbylí "svobodní" jsou výše postavení otrokáři a žoldáci jiných ras. Moc temných elfů je však obrovská a věrnost jejich nohsledů překvapivá. Matriarchy, které vládnou jednotlivým klanům, dokáží ve svých poddaných probouzet strach hraničící s nábožnou úctou. Mezi svobodnými služebníky i výše postavenými elfy zuří nekončící boj o moc, ale kněžky a panovnice jsou prakticky nedotknutelné.

Podle legend vznikla Soumračná říše v dobách počátku Císařství, když se bohové elfů a lidí střetli ve zničující válce a oba dva národy následovaly své vládce do boje. Elfové však nebojovali všichni - někteří volání bojechtivé Sehaar, vládkyně temnoelfího panteonu, odmítli uposlechnout. Tito "zrádci krve", jak je temní elfové nazývají, se do války nezapojili a krčili se se svou Bohyní Matkou a Pánem pramenů opodál.

Lidský bůh Surahind přinutil Sehaar ustoupit, ale o vítězství nemohla být řeč - válka skončila neuvěřitelně krvavým patem. Od té doby obě říše existují vedle sebe a udržují velmi vratké, nevyhlášené a ani jednou stranou nepříliš dodržované "příměří".

"Elderland"

Jediný a největší kontakt Císařství a Soumračné říše v poslední době bylo krátké a nesmírně podivné období "Elderlandu", kdy se v Lormaye z neuspokojivě vysvětlených důvodů ujali temní elfové vlády. Stalo se tak do jisté míry v souladu s tehdejším zemským právem Lormayy a Rolf I. Jasnozřivý váhal začít rozsáhlou válku, aniž by to bylo nezbytně nutné. Navíc se zdálo, že si elderlandští temní elfové přejí skutečně vstoupit do Císařství a buď opustit Soumračnou říši, nebo se konečně zasadit o mír... Dokonce velvyslankyni Soumračné říše pozval i na Císařský ústavodárný sněm...

Mír se však nekonal. Temní elfové nezapřeli svou povahu a země proti nim brzy povstala. V Trojné válce proti sobě stanuli vládnoucí temní elfové, vzbouřená lidská šlechta a zotročení nelidé. Válka zuřila po dlouhá léta a císař se obával zasáhnout, aby k zapojení nevyprovokoval i Soumračnou říši - během sněmu však došlo k překvapivému zvratu, který vysvětlil mnohé. Již chápeme, proč temní elfové nikdy nevytáhli do další války.

Matriarchy jsou samy sobě největším soupeřem.

V Trojné válce to byla nakonec sama Soumračná říše, kdo zespodu napadla elderlandské temné elfy, a společně se spojenými silami lidí i nelidí je sevřela do zničujících kleští. Elderlandské království zaniklo a Soumračná říše zničila veškeré spojení s povrchem, které v něm udržovala.

Orčí nárazník

Proslýchá se, že se temní elfové pokusili využít Orčí půjčky a ovládnout vnitrozemí Meritrey s pomocí zorganizování, vyzbrojení a vedení orčích klanů. Tento plán jim zřejmě zhatily spojené síly trpaslíků, elfů a některých Párstů.