Král Swodiz I. Nádherný

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Král Swodiz I. Nádherný vládl Meritree Léta Páně 5676-5697 a blaho jeho lidu bylo každým dnem tou první myšlenkou, s níž za rozbřesku vstával, a tou poslední, s níž krátce po setmění uléhal. Jeho tvář byla mnohými umělci připodobňována ke slunci, které mu po celý jeho život bylo největším přítelem i rádcem - právě k němu se obracel, kdykoli dumal nad důmyslnostmi vlády Párstskému národu, a stejně jako on doslova zářil. Kamkoli zavítal, přicházelo s ním světlo a jas a poddaní unešeně vzdávali hold svému nádhernému pánu...

Co však jasně plane, to i rychle shoří. Swodiz od svého otce obdržel vzkvétající zemi a chystal se ji mnohonásobně zvelebit - avšak dvě překážky mu stály v cestě: Sílící kmeny orků ze Zelených hor a jeho bratr Aghamen, jemuž připadl titul guvernéra severní části země.

Nikdo tehdy nechápal, odkud orkové berou svou sílu a jak je možné, že se z divošských bojovníků stává organizované vojsko - však teprve nedávno byla za jejich jednáním odhalena lstivá ruka Soumračné říše - a všechna vojska, která král proti zelenokožcům vysílal, se vracela s nepořízenou. A poté nastal ten černý den, kdy eumeričtí orkové uskutečnili svou neuvěřitelnou Orčí půjčku a i když byli nakonec poraženi, velké množství jich přistálo právě v Meritree a přidalo se ke svým vzdáleným příbuzným...

Říká se, že tehdy Swodiz přišel o rozum - ale ani jeho nejbližší si toho nevšimli. Tušil to pouze starý velitel Nesmrtelných, který králi vždy zůstával věrně nablízku, a Aghamen.

O Aghamenově lásce k Císařství a jeho zradě párstských zvyků promluvíme jindy - obé je však důležité. Snad právě díky odlišnému pohledu na svět dokázal ve svém bratrovi spatřit budoucnost, která se nevyhnutelně blížila. Když Swodiz prohlásil, že sáhne po dědictví prvního meritrejského krále, Ahameda, a vyřeší problém s orky jednou provždy, dvorská šlechta zajásala - ale Aghamen se zakabonil. Zvlášť poté, co tajně vyslechl rozmluvu, v níž velitel Nesmrtelných vyjádřil své pochyby a zapřísahal krále, že bude lepší nechat vojáky umírat v dlouhých válkách, než rozpoutat moc prastarých firavaši...

Velitel Nesmrtelných, nejvěrnější a nejčestnější muž celé Meritrey, který za krále v mnohých bitvách vycedil tolik krve co deset silných mužů, byl vykázán od dvora na své panství a zbaven všech poct. Swodiz byl pevně rozhodnut.

Stejně tak byl Aghamen rozhodnut mu v tom zabránit. Selhal však.

Druhý den vyšlo slunce nad Ak-kraynou naposledy.