Vévodství Evkara

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zde sídlíval guvernér Aghamen I. Ošklivý, jenž se smrtelně nepohodl a rozbratřil s králem Swodizem I. Nádherným. Vévoda Gessler vždy býval jeho věrným vazalem. Společně vedli sever Meritrey stejným směrem, jako i jejich předchůdci - přímo k Císařství a k Božskému Rytíři Surahindovi. Vévodství Evkara se stále výrazněji odlučovalo od ostatních párstských panství a ve všech ohledech se přiklánělo k Surhindii - jak náboženstvím, tak i stylem života.

Vévoda Gessler, který se zasloužil o znovuzískání ostrova Krypr pro Meritreu, hrdinně padl ve válce s orčími klany vedenými náčelníkem Mardughem. Jeho syn se naneštěstí před lety ztratil na hranici elfích lesů... V době vévodovy smrti proto nebylo dědice.

Vévodství se tudíž potácelo v nejistotě. Obyvatelé se velmi obávali, že na vévodský stolec usedne urozenec jiného vyznání... avšak rytířka Iorethan odhalila, že dítě, které nosí, počal sám vévoda. Léta Páně 5708 tak spatřil světlo světa "vévodic" Richobard Gesser, nemanželský pohrobek. Rytíř William de Eifenburg, dosavadní správce panství a věrný Gesslerův vojevůdce, proto požádal královnu Mors, aby Richobardův nárok uznala a do jeho plnoletosti jmenovala Eifenburga lordem protektorem Evkary - čemuž královna vyhověla.