Ak-kraynské podsvětí

Z BezkraliWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

(z vyprávění člena podsvětí, který nechce být jmenován a zavražděn, ale když těch peněz jste mi nabídli opravdu spousty...)

Al Ghúlové v Ak-krayně - než přišel výbuch...

Ak-kraynské pozlátko vždy oslňovalo silněji než samotné slunce, ale pod svícnem bývá tma. A ve tmě se skrývají stíny. Některé nehybné, jiné rychlejší než oka mžik – a další se pod světlem lucerny měnívaly na chladnoucí těla těch, kteří se nechali oslepit krásou a udělali o ten jeden krok víc, než bylo zdrávo. Čím bohatší město, tím větší ráj zločinu – a Ak-krayna svým bohatstvím soupeřila i se samotným císařským Boroburgem.

Tento ráj si již více než sto let nárokoval především jeden gang – Al Ghúl. Bohatství jeho Tří vůdců by prý zesměšnilo i pokladnici samotného Swodize I. Nádherného – a to byl velmi zámožný král... Al Ghúlové prý v Ak-krayně dosáhli dokonce takové moci, že si jako jediní mohli dovolit ignorovat i nenápadná přání legendárních hašašínů – o nichž přece každý ví, že jsou všemocní, že vidí vše a že i králové dělají to, co je jim od nich, ehm, doporučeno. Ani královna Mors I. by určitě nebyla zvolena, kdyby to nechtěli, a určitě stojí i za tím, že všechny Pársty dodneška nepovraždil Nefritový pán. Hašašíni jsou bohové zločineckého podsvětí, jejich jméno se nevyslovuje a kdokoli se je pokouší najít, hledá smrt. Už jen za tento odstavec mě nejspíš zabijí, ale kdybych tehdy před výbuchem Ak-krayny nosil zelenou šerpu Al Ghúlů, měl bych ještě naději. Ukažte mi jiné zločince, kteří mohli nosit odznak své příslušnosti otevřeně na veřejnosti a vzbuzovali tím nejen strach, ale i úctu!?

Zdroj moci Al Ghúlů

Říká se, že zdrojem moci Al Ghúlů bylo jejich podzemní sídlo. Nikdo neví, kdo a jak jej v hlubokém podzemí Ak-krayny objevil a jaká tajemství to doupě skrývá, ale podle legendy tam Tři vstoupili před více než sto lety a získali tři dary – nesmrtelnost, vědomosti a bohatství. Zůstali v té jeskyni. Prý si z ní nechali vybudovat sídlo schopné svou nádherou soutěžit i se samotným královským palácem v Ak-krayně a všechny dělníky si pak ponechali jako své otroky - jen hrstka nejdůvěryhodnějších prostředníků směla odcházet zpět na povrch a jménem Tří řídit gang. Každý z těchto prostředníků skrytě vládl jedné části města a znal pouze část instrukcí, které značily cestu do sídla Tří – a navíc dávaly smysl pouze s mapou, kterou Tři vytváří znovu pro každou další generaci...

Výbuch Ak-krayny možná zničil i sídlo. Ale nyní... Co když se obnovuje též? Co když tři dary opět čekají na toho, kdo najde cestu?

Ostatní ak-kraynské gangy

Ostatní klanové gangy (toto kitájské označení se pro podsvětní organizace zažilo, i když jsou pouhými odlesky svých mocných protějšků z Nefritové říše) bývaly v potravním řetězci ak-kraynského zločinu mnohem, mnohem níž. Všechny uznávaly nadvládu Al Ghúlů a sloužily jako jejich prodloužené ruce, věrní poddaní svých „urozených“ pánů – vždy doufající ve vzestup mezi ty, kterým je z rozhodnutí tajemných Tří nabídnuta zelená šerpa a nový skvělý život...

První velké potíže

Ještě před třemi lety se podsvětí potácelo na hranici existence, ale nedávno o sobě začalo dávat vědět opravdu palčivě. Meritreu zaplavila podivná droga, samozřejmě zakázána na černé listině císařského cenzora. Dala se velmi levně koupit na černém trhu a všichni nuzáci se po ní mohli utlouct. Zažít a zemřít... Absolutní štěstí. Je to problém celého Císařství, První císařský cenzor prý již obdržel žádosti o snížení daní ze čtyř zemí - a Meritrea by se mohla přidat. Aby měla chátra na fet, klidně okrádá své pány.

Není divu, že někteří šlechtici začali popravovat každého, u koho drogu najdou - a to i své vlastní rolníky...